Sunday, December 30, 2007

China Buat 46 Kali Ujian Nuklear di Xinjiang!


*Niatnya tak lain, untuk merosakkan umat Islam di sana.


No comments: