Friday, December 14, 2007

Sejarah Pattani (lengkap)

Muqqadimah
Kerajaan Melayu Patani
Hubungan Kerajaan Melayu Patani dengan Siam
Patani Diserang oleh Kerajaan Chakri
Kerajaan Melayu Patani di Bawah Keluarga Tuan Besar
Berakhirnya Pemerintahan Beraja Melayu Patani
Pertelingkahan Raja Patani dan Pesuruhjaya Siam
Rundingan Tengku Abdul Kadir dengan Phya Sri Shadheb
Peraturan bagi Mentadbir Tujuh Wilayah bagi Tahun 120
Reaksi ke Atas Penahanan Tengku Abdul Kadir Kamaruddin
Patani di Bawah Pemerintahan Siam
Kebangkitan di Kampung Belukar Semak
Rancangan Asimilasi dan Kesannya ke atas Masyarakat Melayu
Pibul Songgram dan Dasar Rathaniyom
Haji Sulung dan He’et al Napadh al Lahkanal Shariat
Perjuangan untuk Kemerdekaan dan Percantuman
Petisyen November 1945
Tuntutan Autonomi dan Reaksi Kerajaan Siam
Tuntutan Autonomi bagi Empat Wilayah
Rampasan Kuasa Tentera dan Penahanan Haji Sulung
Mesyuarat di Pantai Semut Api
Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR)
Kempen, Reaksi Akhbar dan Pertubuhan Politik Semenanjung
Sikap Kerajaan Siam terhadap Tuntutan dan Pergolakan di Selatan Siam
Kebangkitan di Kampung Dusun Nyior
Pertemuan Abdullah Long Puteh dengan Tengku Mahmood Mahyideen
Sikap British terhadap Pergolakan di Patani
Laporan Madoc dan Reaksi Tanah Melayu
Mesyuarat Khas di Singapura
Pertemuan Abdullah Long Puteh dengan Tengku Mahmood Mahyideen
Darurat dan Kesannya ke atas Orang Melayu Patani
Mesyuarat Khas di Kuala Lumpur
Persidangan Songkhla dan Implikasinya keatas Pergerakan Melayu Patani
Persidangan Songkhla
Rumusan

No comments: