Monday, February 4, 2013

SAUDI - Fatwa Bayi Perempuan Kena Diselubung


Seorang ulama Saudi menyerukan agar semua bayi perempuan  mengenakan selubung, umumnya dikenal sebagai burqa, kerana banyaknya laporan  gadis-gadis kecil menerima gangguan seksual.
Dalam sebuah wawancara TV Al-Majd Islam, Sheikh Abdullah Daoud, menekankan bahawa memakai tudung akan melindungi bayi perempuan. Sheikh tersebut  mencuba untuk mendukung pernyataannya dengan adanya dakwaan pelecehan seksual terhadap bayi di negeri kerajaan itu, mengutip pihak perubatan yang tidak ingin disebutkan namanya dan dari sumber-sumber keamanan.
Baru-baru ini banyak respon dari  media sosial, pernyataan syekh Dauod  mendapat kecaman luas dari Twitter Saudi. Beberapa tweeps menyerukan Sheikh dimintai pertanggungjawaban kerana keputusan fatwanya mencemarkan Islam dan pelanggaran privasi individu.
Sheikh Mohammad Al-Jzlana, mantan hakim di Dewan Saudi, mengatakan kepada Al Arabiya  keputusan itu telah merendahkan syeikh Dauod dan Syariah Islam juga kerana  membuat Islam dipandang buruk.
Jjzlana mendesak masyarakat untuk mengabaikan fatwa yang tidak diatur dan menjelaskan bahawa ada peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi untuk mengelola maklumat keagamaan dan menunjuk orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan fatwa.
Dia mengatakan bahwa dia merasa sedih setiap kali ia melihat sebuah keluarga berjalan-jalan dengan bayi terselubung, menggambarkan bahawa sebagai ketidakadilan terhadap anak yang belum cukup umur. (Dz/Al Arabiya)

No comments: