Thursday, January 16, 2014

GLOBAL - Perisikan Eropah Bantu Rejim Assad

Para pegawai badan perisikan Eropah dipercayai secara diam-diam telah mengadakan pertemuan dengan para pegawai rejim Assad dan memberikan informasi tentang para mujahidin Eropah yang bergabung dengan para mujahidin di Syria.
Akhbar Amerika,World Street Journal, menyebut bahawa pertemuan tersebut bertujuan uuntuk mengumpulkan maklumat tentang 1200 mujahid yang berasal dari Eropah yang diyakini telah bergabung bersama para revolusioner Syria untuk berperang melawan Bashar Assad dan sekutunya.
Diebutkan pula bahawa pertemuan ini adalah yang pertama kali terungkap dengan melibatkan pegawai Eropah dan Syria sejak penarikan duta besar mereka dari Syria.sumber

No comments: