Friday, February 21, 2014

MALAYSIA - Menjawab Puak Anti Hadis (audio kuliah)

http://www.youtube.com/watch?v=BQ5PbPFYY70&list=PL94019F756E7F8C51


Benarkah Rasulullah saw hanya mengajarkan al-Quran?
Benarkah Rasulullah melarang menulis hadith?
Benarkah umat Islam hanya berpandukan al-Quran tanpa hadith?
Benarkah al-Quran sudah ditokok-tambah?
Al-Quran terpelihara kerana bahasa ataupun Kod 19?
Kod 19 ada dinyatakan dalam al-Quran?
Benarkah "Al-Mudaththir" bermaksud "Rahsia yang Terpendam"?
Benarkah "Bismillah..." ada 19 huruf?
Benarkah solat umat Islam hanya 3 waktu sehari semalam?
Benarkah kiamat akan berlaku pada tahun 2280?
Benarkah Nabi Muhammad bukan rasul terakhir?

Daripada Miqdaam bin Madiikarib radiallhuanhu berkata: Bahawasanya Rasulullah saw bersabda: Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadith daripada hadithku, maka ia (orang itu) berkata: Pegangan kami dan (pegangan) kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) saja. Apa yang dihalalkan oleh al-Quran kami halalkan dan apa yang ia (al-Quran) haramkan kami haramkan. (Kemudian Nabi saw melanjutkan sabdanya): Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah saw samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah swt.

(Hadith riwayat Imam Abu Daud & Ibnu Maajah)

*Kuliah oleh pengasas Satu Umat.

No comments: