Tuesday, February 25, 2014

MESIR - Potong Tangan dan Salibkan Anngota Ikhwan

Penekanan rejim kudeta terhadap Ikhwanul Muslim dari kekuasaan di Mesir tidak bererti bahawa negara ini hanya  didominasi oleh kaum sekularis yang berorientasi Barat ,  tetapi juga  beberapa pendukung rejim  berasal dari kalangan ulama ulama aneh dari Al Azhar yang menggunakan sebagai pejuang Syariah .

Salah satu saranan dari ulama Al Azhar iaitu , Syeikh Shaheen yang selalu mengutip sebahagian ayat ayat Al-Qur’an untuk menguatkan pernyataannya yang mendukung pemerintahan rejim kudeta.
Dia  menuntut penerapan hukuman syariah terhadap anggota Ikhwanul Muslimin dengan  memotong tangan mereka , menyalibkan mereka, dan mengirim mereka ke pengasingan . 

Dalam sebuah wawancara dengan saluran media Tahrir yang dikuasai oleh militer, Shaheen menyerukan penerapan  hukuman bagi anggota Ikhwanul Muslimin , dengan hukuman menyalibkan dengan  memotong tangan dan kaki mereka , dan cara hukuman itu sebaiknya dimasukkan di antara hukuman pidana di ” UU Anti – terorisme . “

Shaheen juga menyerukan untuk melarang siswa yang bersimpati dan berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin untuk mengikuti perkuliahan atau sekolah , kerana peranan mereka yang selalu menghasut protes terhadap pemerintahan. (JW/KH) sumber

No comments: