Tuesday, July 22, 2014

IS Perkenalkan 3 Jenis Jizyah untuk Bukan Muslim

Peraturan ini ditentukan oleh Imam atau wakilnya, sesuai dengan tahap kemiskinan dan kemewahan, daripada emas, perak atau wang.

Salah satu contoh (perhitungannya) adalah apa yang telah ditentukan oleh Khalifah Muslim Imam Abu Bakar Al Baghdadi – semoga Allah melindunginya, yang  mewajibkan kepada orang-orang Kristian dari Raqqah sebagai berikut:

Non Muslim dari kalangan Mewah :
4 Dinar emas ( 4 x 4.25 grams = 17 Gram Emas) atau senilai US$ 715/tahun (Rp 7juta/tahun)

Non Muslim dari kalangan menengah : 2 Dinar emas (4×4.25 grams = 8.5 gram emas) atau senilai US$ 375/tahun (Rp 3.75 juta/tahun)

Non Muslim dari kalangan miskin    : 1 Dinar emas (1×4.25 gram emas = 4.25 gram emas) atau senilai US$ 178/tahun(Rp 1,8 juta/Tahun) sumber

No comments: