Tuesday, January 20, 2015

AS - Kempen Beri Al-Quran Secara Percuma

Dalam usaha untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Islam, CAIR telah melancarkan sebuah kempen “Memberikan Al-Qur’an” untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam melalui pemberian kitab suci umat Islam ini secara percuma kepada warga non-Muslim Amerika yang menginginkannya, sebagaimana disiarkan WB pada Sabtu (17/1/2015).

Nihad Awad, Direktur Eksekutif Nasional Dewan Hubungan Amerika-Islam atau Council on American-Islamic Relations (CAIR) mencuba untuk memperkenalkan Islam dari sudut pandang yang mungkin belum diketahui oleh non-Muslim Amerika kebanyakannya.

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahawa, “Ada ayat-ayat spesifik dan jelas dalam Al-Qur’an yang memerintahkan umat Islam untuk merespon penghinaan dan ejekan secara damai dan dengan do’a,” dan mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang menyerukan menghormati kebebasan beragama termasuk:

 “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbezaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” [Q.S. Al-Baqarah (2): 256].

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” [Q.S. Al-A’raf (7): 199]

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.” [Q.S. Fussilat (41):34]

Pembagian Al-Qur’an secara percuma ini juga termasuk pembahagian buku panduan yang menunjukkan ayat-ayat yang relevan pada pelbagai isu, seperti hak-hak wanita, keadilan sosial dan penghormatan terhadap agama lain. sumber

No comments: