Friday, July 31, 2015

21 Juta Orang Jadi Mangsa Perdagangan Manusia pada 2014
Organisasi Buruh Internasional “ILO” menyatakan sebanyak 21 juta orang di seluruh dunia menjadi mangsa perdagangan manusia sepanjang tahun 2014.

Dalam laporan tahunan memperingati hari anti-perdagangan manusia pertama pada 30 Julai 2015, ILO menyatakan bahawa sebanyak 40% dari mangsa dijadikan pekerja paksa atau diambil bahagian tubuhnya untuk diperjual-belikan, 53% mengalami eksploitasi seksual, dan bakinya sebanyak 7% dipaksa terlibat dalam perang atau perbuatan jenayah.

Menurut ILO pola perdagangan manusia terjadi dari negara-negara miskin menuju negara-negara kaya dan maju, baik di Eropa, Timur Tengah, mahupun kawasan Amerika utara.

Selain itu dalam laporannya juga ILO mengkirik negara-negar di dunia yang dianggap tidak serius menangani kejahatan perdagangan kemanusiaan.

Senada dengan laporan ILO, Amerika Syarikat menuduh Thailand dan Rusia menjadi 2 negara yang tidak serius memerangi apa yang disebut jenayah luar biasa di era zaman moden saat ini. (Bbcarabic/Ram)
stop penjualan manusia sumber

No comments: