Thursday, September 14, 2017

Kuliah - Kitab Perkahwinan (3)


KEAJAIBAN KEJADIAN KETURUNAN MANUSIA (4 Septem,ber 2017) - Pengajian kitab Ihya' 'Ulumuddin kali ke-228. - Syarahan Kitab Perkahwinan kali ke-3. - Apakah 2 jenis nafsu yang biasa merosakkan manusia? - Merancang perkahwinan sepatutnya sampai bila? - Apakah 5 tujuan perkahwinan? - Apakah antara hikmahnya Allah letakkan perasaan cinta antara lelaki dan wanita? - Bagaimanakah hendak mendamaikan antara 4 unsur alam (air, angin, api, tanah)? - Keajaiban kejadian anak manusia.

No comments: